fbpx

גולדן ויזה פורטוגל

מהי גולדן ויזה של פורטוגל?

גולדן ויזה פורטוגל מיועדת לאנשים שאינם אזרחים אירופאים ומעוניינים להשקיע בעסק או בנדל”ן בפורטוגל. למעשה ההשקעה מהווה היתר שהייה ומאפשרת למשקיעים לקבל מעמד של תושבות.
הויזה ניתנת לכל בני המשפחה המיידית.

היתרונות של הגולדן ויזה לקבלת דרכון פורטוגלי:

 • הקניית מעמד של תושבות בפורטוגל.
 • היתרי שהיה ועבודה הן בפורטוגל והן במדינות האיחוד האירופאי.
 • תנועה חופשית בין מדינות האיחוד האירופאי.
 • הגשת בקשה לאזרחות קבועה לאחר 5 שנים.
 • קבלת אזרחות לאחר 6 שנים.
 • גולדן ויזה מוענקת למשקיע מהר יחסית. כ- 90 יום לאחר שהתבצעה רכישה הנדל”ן בפורטוגל.

האפשרויות לקבלת הגולדן ויזה במסלול השקעה בנדל”ן בפורטוגל:

אופציה 1

על המשקיע לרכוש נכס בשווי של לפחות 500.000 יורו.
באזורים בהם האוכלוסייה דלילה השקעה של לפחות 400.000 יורו.

אופציה 2

על המשקיע לרכוש נכס המיועד לשיפוץ בשווי של לפחות 350.000 יורו באזור התחדשות עירונית או בבניינים שגילם הוא למעלה מ 30 שנה. הסכום כולל את עלויות השיפוץ.
באזורים בהם האוכלוסייה דלילה השקעה של לפחות 280.000 יורו.

אופציה 3

השקעה בקרנות הון סיכון סכום מינימלי של 350,000 אירו.

התנאים לקבלת גולדן ויזה בפורטוגל

 • השקעה בהתאם לשלוש האופציות האמורות לעיל.
 • לאחר שבוצעה ההשקעה יוענקו למשקיע ולמשפחתו (בן/ת זוג וילדיהם) ויזת תושב פורטוגל לשנה אחת שבמהלכה יהיה עליהם לשהות בפורטוגל לפחות 7 ימים.
 • בתום השנה הראשונה יהיה על המשקיע לחדש את ויזת התושב לשנתיים נוספות ובמהלכן לשהות עם בני משפחתו בפורטוגל לפחות 14 יום.
 • לאחר שלוש שנים יהיה על המשקיע לחדש שוב את ויזת התושב לעוד שנתיים נוספות ובמהלכן לשהות עם בני משפחתו בפורטוגל לפחות 14 יום.
 • לאחר 5 שנים ניתן להגיש בקשה לקבלת אזרחות פורטוגלית (ובצידה דרכון פורטוגלי שהוא דרכון אירופאי לכל דבר.)

נשמח לסייע לכם ולהציע את שירותינו בהנפקת גולדן ויזה פורטוגל.

חזרה למעלה

לקבלת מידע ואו תיאום פגישה, חייגו אלינו 054-8295829 או השאירו פרטים:

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.