fbpx

תקציר מיסוי בהשקעות נדל”ן בפורטוגל

המיסוי על נדל”ן בפורטוגל עלול להיות סבוך ומבלבל. אנחנו בקאזה פורטוגל נוכל לפשט ולסייע בכל התהליך על מנת לייעל ואף למנוע תשלומים וריצות מיותרות.

להלן תקציר הדברים:

קיימת אמנת מס בין ישראל לבין פורטוגל.

האמנה נועדה לחסוך מהמשקיעים הישראליים לשלם מס כפול הן בישראל והן בפורטוגל.

חשוב לציין שכמו בכל מדינה גם בפורטוגל חוקי המס משתנים מדי פעם.

כמו כן, ניתן לקבל פטור ממס במקרים שונים.

חובה על כל המשקיעים להיוועץ בעורך דין או ברואה חשבון הבקי בחוקי המיסוי גם בישראל וגם בפורטוגל כדי להיות מודעים היטב על שיעור המסים המוטלים עליהם כשרוכשים נכס בפורטוגל ועל המשמעויות בארץ.

בצוות קאזה פורטוגל רואה חשבון פורטוגלי העומד לרשותכם.

תמצית פירוט המיסים המוטלים על אזרחים זרים שרוכשים נדל”ן בפורטוגל

 

IMT  –  מס של רשות עירונית או מקומית על רכישת נכס.

תשלום חד פעמי כשרוכשים נכס. משולם לרשות העירונית או המקומית.

גובה המס:  5% – 6.5% משווי הנכס.

 

IS  – מס בולים של רשות עירונית או מקומית על רכישת נכס.

תשלום חד פעמי כשרוכשים נכס. משולם לרשות העירונית או המקומית.

גובה המס: 0.8%  משווי הנכס.

 

IMI  –    מס בַּעֲלוּת על נכס של רשות עירונית או מקומית

תשלום שנתי לרשות העירונית או המקומית.

גובה מס בין 0.3% ל- 0.8% בשנה בשווי המוערך על ידי רשות המיסים.

 

 –   IRS מס הכנסה

גובה המס:  28% מהכנסות של השכרת נכס לאחר ניכוי הוצאות.

כמו כן, מהכנסה הנובעת ממכירת נכס.

 

לשאלות והבהרות, ניתן ליצור קשר עם צוות קאזה פורטוגל.

 

 

לקבלת מידע ואו תיאום פגישה, חייגו אלינו 054-8295829 או השאירו פרטים:

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.