fbpx

אמנת מס בין ישראל לפורטוגל

תכנון מס על השקעת נדל”ן בפורטוגל מחייבים ידיעה של חוקי המס בישראל ובפורטוגל. לפני ביצוע השקעת נדל”ן בפורטוגל ממולץ להתייעץ עם רואה החשבון שלכם כדי לברר מהן חובות המס שלכם כתוצאה מהשקעה זו.

מדינת ישראל והרפובליקה הפורטוגלית חתמו על אמנת מס שעיקרה מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות מתשלום מיסים. האמנה נחתמה ב 2006 ואושרה במהלך 2007/8.
באופן כללי, האמנה פועלת על פי אמנת הדגם של ה- OECD.

חלקי האמנה הרלוונטיים להשקעת נדל”ן בפורטוגל מציינים כי:

 – תושב ישראל המייצר הכנסה חייבת בפורטוגל, ינכה מהמס בישראל את המס ששולם בפורטוגל. סכום הזיכוי אינו יעלה על גובה המס החייב בהכנסה הנ”ל בישראל.

 – חברה ישראלית המחזיקה 25% או יותר מהון המניות של חברה תושבת פורטוגל תאפשר לישראל לנכות בעת חלוקת דיבידנד  מס חברות ומס על הדיווידנד שולם בפורטוגל. סכום הזיכוי לא יעלה על סכום המס שתחייב הכנסה זו בישראל.

 – מס על רווח הון שהפיק תושב ישראל מהעברת מקרקעין בפורטוגל ניתן לחייבו בפורטוגל. רווח ממכירת מניות של חברות שמרבית נכסיהן הן מקרקעין בפורטוגל, זכות המיסוי הבלעדית תינתן לפורטוגל על פי דין המיסוי הפורטוגלי.

נכון ל 2020, בין ישראל לפורטוגל אין אמנת ביטוח לאומי.

בקישור הבא אמנת המס בפורטוגזית, עברית ואנגלית.

אמנת מס פורטוגל ישראל

מאמר זה אינו יעוץ משפטי או פיננסי ויש להתייעץ עם רואה חשבון.

חזרה למעלה

Related Posts

לקבלת מידע ואו תיאום פגישה, חייגו אלינו 054-8295829 או השאירו פרטים:

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.