fbpx

חוזה רכישת נדל״ן בפורטוגל

כשרוכשים נדל״ן בפורטוגל נהוג לחתום על חוזה להבטחת רכישה ומכירה אשר ידוע בפורטוגזית בשם contrato de promesa compra e venda או CPCV. זהו חוזה רכישה לפני מכירה בין המוכר לקונה והוא אחד הצעדים החוקיים הראשונים בדרך לקנייה או מכירה של נכס לפני חתימת שטר המכירה, ומשמש כערובה עד לחתימת הסכם הסופי.
מסמך זה מחייב מבחינה משפטית וחוזית ברגע שהוא נחתם, ממש כמו כל חוזה אחר. הינו מחייב כחוק כדי להבטיח את הזכויות של הצדדים המתקשרים, ובכך להגן על האנשים המעורבים במכירה עד לרגע שהם חותמים על מכירת הנכס בפועל והעברת הזכויות.
מקובל להעביר מקדמה במעמד חתימה החוזה, המכונה “סינאל” בפורטוגזית. זהו סכום כסף שהוסכם בין הצדדים שעל הקונה לשלם למוכר. הפקדה זו מהווה ערובה לעמידה בחוזה המכירה והיא גם הוכחה לחומרת כוונתם החוזית של שני הצדדים. הסכום שניתן כפיקדון עשוי להשתנות, אך הוא לרוב בין 10% ל 20% ממחיר הנכס.
במקרה של הפרת חוזה המכירה, אם המוכר לא ימלא את סיום הסכם הרכישה הראשוני למכירה, יהיה עליו להחזיר לקונה כפול משווי הפיקדון שביצע. מצד שני, אם הפרת החוזה היא מצד הקונה, המוכר יכול לשמור על הפיקדון.
כדי להימנע מאובדן כסף, יש לוודא מראש כי הקונה אכן יכול לקבל אישור למשכנתא. בדרך כלל, אם שני הצדדים מסכימים, ניתן להוסיף סעיף המבטל את החוזה באם המשכנתא לא מאושרת על ידי הבנק. דבר המאפשר להחזיר את הפיקדון שהקונה שילם למוכר.

הצוות המשפטי של קאזה פורטוגל מורכב מעורכי דין פורטוגלים אשר עורכים את טיוטת החוזה בשתי שפות בפורטוגזית ואנגלית לנוחיות הלקוחות שלנו.

חזרה למעלה

Related Posts

לקבלת מידע ואו תיאום פגישה, חייגו אלינו 054-8295829 או השאירו פרטים:

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.